Trainen ten tijde van het coronavirus

Bhvopleiding.nl heeft maatregelen getroffen om op een veilige en verantwoorde manier trainingen te kunnen geven in onze oefencentra. Hierbij is rekening gehouden met de 1,5 meter samenleving ten tijde van het coronavirus.

Onze oefencentra en trainingen zijn aangepast zodat we in een veilige omgeving de vaardigheden van je hulpverleners in stand kunnen houden. Hieronder vind je alle preventieve maatregelen die we getroffen hebben en de trainingsvarianten die nu gehanteerd worden. 

Reanimatielokaal Houten

Uitnodiging

Na inschrijving ontvangen de deelnemers een aangepaste uitnodiging met alle preventieve maatregelen. Van de deelnemers verwacht Bhvopleiding.nl dat zij zich zullen houden aan de volgende richtlijnen:

 • Je blijft thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38Co).
 • Je blijft thuis als iemand in jouw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Zorg dat je fit bent.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog om de omgeving te beschermen.
 • Was regelmatig goed je handen met water en zeep of gebruik handgel.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel.

Deelnemers die zich niet houden aan de richtlijnen zullen wij om veiligheidsredenen niet toelaten.

Leslokaal Rotterdam

Gezondheidscheck

Voor aanvang van de training controleren wij op gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid, koorts en vraagt aan de deelnemers of eenieder fit genoeg is om aan de training te beginnen. Ook geeft onze instructeur extra uitleg over de geldende veiligheidsvoorschriften en alle coronamaatregelen die van toepassing zijn tijdens de training.

Veiligheidsmaatregelen (algemeen)

 • Looproutes en pictogrammen:
  Onze oefencentra zijn voorzien van looproutes met duidelijke belijningen en waarschuwingspictogrammen om bezoekers continue te herinneren om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Mogelijke obstakels in de looproutes hebben we weggehaald.
 • Lunch:
  Elke deelnemer krijgt een apart verpakt lunchpakket.
 • Schoonmaak:
  Naast de reguliere schoonmaak worden deurklinken en andere contactoppervlakten meerdere keren per dag schoongemaakt.
 • Hygiëne:
  Het centrum is op belangrijke plekken (leslokalen, toiletten, restaurant en praktijkobjecten) voorzien van voldoende desinfecterende gel en schoonmaakdoekjes. Op meerdere momenten zal voor, tijdens en na de training cursisten gevraagd worden om handen te wassen.
 • Wegwerphandschoenen:
  Waar nodig zullen bij praktijkhandelingen wegwerphandschoenen uitgedeeld worden, die direct na de oefening weggegooid worden.
 • Instructie/Personeel:
  Ons personeel is uitgebreid geïnstrueerd over de wijze waarop dit protocol opgevolgd moet worden, en zullen deelnemers aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van regels.

Ingang Houten

Looprichting Houten

Veiligheidsmaatregelen (trainingen)

 • Groepsgrootte:
  De maximale groepsgrootte van onze trainingen is aangepast en gebaseerd op het formaat van de leslokalen.
 • Leslokalen:
  De leslokalen zijn aangepast en ingericht zodat deelnemers veilig kunnen trainen.
 • Lotusslachtoffers:
  Bij onze EHBO-opleidingen maken wij wel gebruik van lotusslachtoffers vanwege het examenreglement van het Oranje Kruis. Bij BHV-opleidingen, BHV-herhalingen en EHBO-herhalingen worden er geen lotusslachtoffers ingezet om fysiek contact te vermijden.
 • Verbandleer:
  Deelnemers ontvangen hun eigen set met verbandmiddelen die direct na de oefening wordt weggegooid. Zij oefenen het aanleggen van verbanden niet meer bij elkaar maar op zichzelf (boven- of onderbeen) of op een oefenpop.
 • Verslikking/verstikking:
  Hierbij gebruiken we een oefenpop voorzien van een actfast, waarop de deelnemer de handeling beoefent. Tijdens deze oefening is het dragen van wegwerphandschoenen verplicht.
 • Stabiele zijligging/Buik-rug draaien:
  Hierbij is gekozen voor een mondelinge instructie waarbij de instructeur cursisten aanwijzingen geeft, zonder dat zij elkaar hoeven aan te raken.
 • Rautekgreep:
  De Rautekgreep wordt uitgevoerd met een oefenpop.
 • Reanimatie:
  Elke deelnemer ontvangt zijn eigen reanimatiepop met eigen beademingsmasker (faceshield) en longsysteem. Na elk gebruik wordt de borstkast gedesinfecteerd, faceshields en longsysteem vervangen en weggegooid. Tijdens dit praktijkonderdeel wordt de normale beademing gecombineerd met borstcompressies.
 • Ontruimingsoefening:
  Ontruimingsoefeningen worden met twee personen uitgevoerd en door één persoon gecontroleerd en de groepen worden opgedeeld. Deurklinken worden na elke oefening ontsmet. Afhankelijk van tijd en groepsgrootte kan deze oefening in de vorm van tabletop uitgevoerd worden.
 • Kleine Blusmiddelen:
  De verschillende type branden worden geblust met verschillende type blussers. Na elke blussing wordt het handvat door de deelnemer ontsmet. 

Receptie Houten

Restaurant Rotterdam

Certificering

Dankzij deze aanpassingen kunnen wij volwaardige diploma’s en certificaten uitgeven volgens de richtlijnen van certificerende instanties.

Door het protocol te volgen zijn wij ervan overtuigd dat de geboekte training op Doordacht Veilige wijze uitgevoerd kan worden. Heb je nog aanvullende vragen? Bel (085 – 08 66 040) of neem contact met ons op.